Informació general :                 info@afavoltrega.org

Informació  extraescolars :    extraescolars@afavoltrega.org

Informació  tresoreria:             tresoreria@afavoltrega.org

Informació menjador :              menjador@afavoltrega.org

Informació llibrea:                    llibres@afavoltrega.org

Informació loteria:                   loteria@afavoltrega.org  

Informació festes:                     festes@afavoltrega.org

Informació coeducacio             coeducacio@afavoltrega.org